Voor iedereen die ondersteuning zoekt, ter verbetering van de levenskwaliteit voor lichaam en geest.
Gezond worden, gezond blijven.

Voorwoord

Zoals al aangegeven stellen wij geen diagnoses. Wij gaan uit van het verhaal van de cliënt. Omdat wij meerdere therapieën beheersen werken we vanuit verschillende invalshoeken aan verbetering en genezing van de klacht(en).

Tiny is lid van de volgende beroepsverenigingen: L.V.N.T. (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten), RBCZ(Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en geweest van de Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs. Tiny is daarom ook lid van Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg(TCZ) en de Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg (SCAG). Hiermee wordt voldaan aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). In de praktijk betekent dat dat wij in ons gezondheidscentrum nooit ingaan tegen de reguliere gezondheidszorg. 

Daar waar mogelijk streven wij naar samenwerking. Ook geven wij tijdig aan waar de grenzen van een behandeling liggen.