Voor iedereen die ondersteuning zoekt, ter verbetering van de levenskwaliteit voor lichaam en geest.
Gezond worden, gezond blijven.

Reiki

Reiki volgens het Dr. Usui-systeem van natuurlijke geneeswijzen (Usui Shiki Riyoho).

Algemeen

In mijn weg op weg naar het begeleiden in het reikisysteem. Een van de meest directe en eenvoudigste manieren om met een individueel veranderingsproces in aanraking te komen. Ik probeer een zekere vorm door te geven in de manier van reiki overbrengen. Het reikipad kent volgens traditie een eerste graad, een tweede graad en een meestergraad.

De reikigeschiedenis

De geschiedenis van reiki begint bij Mikao Usui. Deze Japanner, die begin vorige eeuw leefde en werkte, zocht naar de mogelijkheid om mensen te genezen. Ondanks alle verschillende versies, staat vast dat hij als onderdeel van die zoektocht een lange periode in een Shinto-tempel gemediteerd heeft. Daar maakte hij contact met de reiki-energie en reikisymbolen. Geheel volgens de Japanse traditie voerde men later voor de reikibeoefenaars het systeem van graden in.

Reiki eerste graad

De Reiki eerste graad (Reiki I) is een stap die u als het begin van een zoektocht kunt beschouwen. Via het systeem van initiaties wordt u in contact gebracht met de reiki-energie. De basis van de reiki, het regelmatig behandelen van jezelf met reiki, is een vast onderdeel. Het leren behandelen van anderen eveneens. Reiki I kunt u zowel individueel als in groepsverband doen.

De zoektocht

Het is een eigen zoektocht. Omdat u zich regelmatig zelf behandelt, leert u intensieve emoties en gedachten te beleven en lichamelijk beter te ontspannen. Vaak blijkt dan dat u jarenlang patronen geweven hebt die toe zijn aan een heroverweging. Soms spontaan, soms schoksgewijs maar reiki brandt steeds meer patronen weg die niet meer van uzelf zijn.

Het behandelen van anderen

Vanuit uw eigen leerproces komt het behandelen van anderen bijna automatisch naar u toe. Meer en meer is het dan duidelijk dat u kunt delen. De ander die de reiki ontvangt heeft zijn eigen persoonlijke ervaring. Het doel waarmee u de ander behandelt kan heel praktisch zijn. Zoals het helpen bij klachten van lichamelijke of geestelijke achtergronden. De resultaten zijn nooit gegarandeerd maar wel vaak onverwacht mooi.

Het werkingsgebied

De intentie waarmee u Reiki I doet is altijd sterk afhankelijk van wat u als mens zoekt. De een doet het vanuit het gevoel zoeken, de ander vanuit het idee klachten te verminderen of anderen te helpen. Daar werkt de reiki dus op door. Er is geen vaste lijst van probleemgebieden met standaardoplossingen. Reiki geschiedt via energieoverdracht door de handen op uw eigen lichaam of van een ander te plaatsen. U volgt uw eigen innerlijke intuïtieve pad.

Praktisch gezien

Reiki I doet u in een weekend. In een groep met meerdere kandidaten, ongeveer van 10.00 uur tot 17.00 uur. Individueel duurt het geheel twee dagdelen.

Reiki tweede graad

Als u het Reiki I-pad hebt uitgediept is het een logische stap om dit pad uit te bouwen met het prachtige instrument van de werking van de Reiki tweede graad (Reiki II). In eerste instantie leert u door kalligrafieverdieping de beroemde reikisymbolen te maken.

Werking van de reikisymbolen

In uw eigen tempo en aandacht leert u na het kalligraferen de unieke toepassing. Toepassen van de symbolen om de Reikibehandeling beter te kunnen uitvoeren. Meer diepgang en een grotere ervaringswereld voor diegene die behandeld wordt. Een andere unieke toepassing is de behandeling op afstand met het afstandssymbool. U kunt uzelf behandelen voor blokkades uit het verleden en anderen op afstand wanneer die niet bij u aanwezig zijn.

Reiki meesterschap

Indien er een blijvende verdieping van de reiki plaatsvindt door beoefening van de zelfbehandeling en het behandelen van anderen. Het Reikibewustwordingsproces vraagt om meer. Verdieping, maar ook uitdragen van die zichzelf scheppende kracht. De roep om de innerlijke weg naar buiten te brengen. Reikimaster worden, betekent naast een dosis gezonde reflectie ook vooral het praktisch werken met mensen. Werken om mensen op te leiden voor de reiki en het behandelen van mensen als reikitherapeut. Alleen door dit proces komt u in een persoonlijk groeiproces terecht wat erg veel vraagt maar oneindig mooi is.

Reiki-trainingsavonden

In de weg van mijn eigen meesterschap draag ik de reiki het beste uit via de zogenaamde reiki-trainingsavonden. Deze trainingsavonden (ongeveer 2 uur) bestaan altijd uit praktisch oefenen. Aangevuld met unieke, op de krachten van die avond afgestemde, persoonlijke oefeningen. Daarnaast ervaart u het gevoel dat u iets vindt van uw eigen groeiproces. Dit nemen we altijd als uitgangspunt.